Prawo Spółek Handlowych

  • Doradztwo w zakresie wyboru formy prawnej działalności
  • Kompleksowa obsługa w zakresie zakładania spółek, elektroniczne zakładanie spółek
  • Bieżąca obsługa
  • Transformacje: podziały, przekształcenia, połączenia, również przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę z.o.o
  • Oddziały i przedstawicielstwa
  • Likwidacje

 

Kancelaria świadczy pomoc prawną związaną z szeroko rozumianym prowadzeniem działalności gospodarczej. Doradzamy w zakresie wyboru optymalnej  formy prawnej, dopasowanej dla potrzeb zamierzeń gospodarczych naszych Klientów Zajmujemy się obsługą procesu zakładania/tworzenia spółek, w tym w formie elektronicznej i rejestracją podmiotów w KRS.

Doradzamy i organizujemy procesy transformacyjne spółek prawa handlowego (połączenia, podziały, przekształcenia). Kancelaria świadczy także pomoc związaną z zakończeniem prowadzenia działalności w formie likwidacji działalności lub w ramach postępowania upadłościowego.

Reprezentujemy Klientów w sprawach sądowych związanych ze sprawami spółek oraz pełnienia funkcji w organach zarządczych spółek (odpowiedzialność z art. 299 k.s.h. i 116 Ordynacji podatkowej)

Kancelaria prowadzi doradztwo w zakresie bieżącej obsługi prawnej spółek i innych form działalności gospodarczej.

Skocz do góry