Spory sądowe i pozasądowe

  1. Procedura administracyjna i sądowo-administracyjna
  2. Procedura karna

Jeśli dojdzie do konieczności prowadzenia sporu sądowego reprezentujemy Klientów w:

  • sprawach cywilnych, w tym w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU)
  • sprawach gospodarczych;
  • sprawach rodzinnych;
  • sprawach administracyjnych i sądowo-administracyjnych;
  • sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia.

Najlepszą forma rozwiązania sporów jest naszym zdaniem wypracowanie kompromisowych rozwiązań bez potrzeby angażowania organów wymiaru sprawiedliwości.

Reprezentujemy Klientów przed następującymi organami Państwowymi: ZUS, Urzędy Wojewódzkie, Ministerstwa, jednostki  samorządu terytorialnego (Urzędy marszałkowskie)

Reprezentujemy naszych Klientów na etapie przedsądowym i mediacyjnym.

Skocz do góry