Upadłość

Świadczymy usługi prawne, w następującym obszarze prawa upadłościowego:

  1. Upadłość przedsiębiorstw
  2. Upadłość konsumencka
  3. Zgłoszenia wierzytelności
  4. Postępowanie restrukturyzacyjne.

Posiadamy znaczące doświadczenie we wpieraniu naszych Klientów w postępowaniu upadłościowym. Reprezentujemy zarówno wierzycieli jak i dłużników, w postępowaniu przed ogłoszeniem upadłości, jak i po ogłoszeniu upadłości. Nasze doświadczenie pomaga przedsiębiorcom planować i podejmować prawidłowe działania, skutecznie dbamy o zabezpieczenie interesów członków organów zarządzających (kadry kierowniczej).

Wspieramy przedsiębiorców, jak i osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, w doborze odpowiednich narzędzi i mechanizmów, które pomagają wyjść z ciężkiej sytuacji finansowej.

Skocz do góry