Zagadnienia prawne w dotacjach unijnych

  • Odmowa udzielenia dotacji, protesty
  • Zwrot dotacji
  • Reprezentacja przed instytucjami

Jednym z obszarów praktyki Kancelarii są kwestie związane z procesami pozyskiwania i zwrotu dotacji przyznawanych w ramach środków pomocowych Unii Europejskiej i Budżetu Państwa. Doradzamy i reprezentujemy Klientów przed instytucjami zarządzającymi, pośredniczącymi i bezpośrednio współfinansującymi projekty, tak na etapie pozyskiwania dotacji, jej rozliczenia jak i w postępowaniach zwrotowych.

Posiadamy doświadczenie w sporach sądowych powstałych w związku z odmową udzielenia dotacji oraz powstałych na tle oceny prawidłowości realizacji umowy

Skocz do góry